Blue Fox Support indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 27. Juni 2023 kl 19.00.

Generalforsamlingen forgår i Supporterloungen i Kvik Hockey Arena.
Adressen er:
Kvik Hockey Arena
Hollingknuden 1,
7400 Herning.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af formandens beretning.
 3. Fremlæggelse, samt godkendelse af det revideret regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af formand.
  (Formanden er på valg de lige år)
 6. Valg af kasserer.
  På valg er:
  Per Iversen ( Modtager ikke genvalg).
 7. Valg af øvrige bestyrelse.
  På valg er:
  Rene Gravengaard. (Modtager genvalg)
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer, samt 1 suppleant.
 10. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Kim Torp Jensen i hænde senest Tirsdag den 20/6 – 2023 på mail: Kimtorpjensen@hotmail.com

For god ordens skyld nævner vi lige bestyrelsen som den ser ud inden generalforsamlingen 27/6 -2023.

Formand: Kim Torp Jensen.

Kasserer: Per Iversen.

Øvrige bestyrelse:
Rene Gravengaard
Josephine Lykke Mejdal
Casper Iversen
Suppleanter:

Mens generalforsamling står på varmer vi grillen op så der efter den formelle del er pølser m/brød og et par kolde øl/vand.
Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig, men ønsker du en pølse /m brød skal man tilmelde sig ved at sende en besked på BF Supports messenger eller Supportertelefonen på 21967800 ( SMS)

DBH bestyrelsen i Blue Fox Support.