Blue Fox Support indkalder til ordinær generalforsamling Lørdag den 8 August kl 12.30

På grund af COVID-19 og forsamlingsforbud samt en masse restriktioner for at få bugt med epidemien har det ikke været muligt at afholde generalforsamling i Juni måned som det står i vedtægterne. 
Derfor har en enig bestyrelse i Blue Fox Support valgt at flytte generalforsamlingen til den anden side af sommerferien. 
For at vi ikke skal blande os med de øvrige brugere på Kvik Hockey Arena har vi valgt et andet sted at afholde generalforsamlingen, nemlig ved Sunds fodboldgolf. Der har vi mulighed for at låne et lokale eller afholde det ude i det fri ved borde og bænke. 
Og med mulighed for at holde afstand. 

Generalforsamlingen forgår på adressen Linåvej 37, 7400 Herning. 
På adressen ligger Sunds fodboldgolf. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af formandens beretning. 

3. Fremlæggelse, samt godkendelse af det revideret regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg af formand.
På valg er: 
Kim Torp Jensen ( modtager genvalg) 

6. Valg af kasserer: (ulige år) 

7. Valg af øvrige bestyrelse. 
På valg er: 
Lars Sejer. (Modtager ikke genvalg) 
Lisa Eriksen. (Modtager genvalg) 

8. Valg af suppleanter. 
På valg er: 
Morten Fogh (modtager genvalg) 

9. Valg af 2 revisorer, samt 1 suppleant. 
10. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Kim Torp Jensen i hænde senest Lørdag den 1/8 – 2020 på mail: Kimtorpjensen@hotmail.com 

For god ordens skyld nævner vi lige bestyrelsen som den ser ud inden generalforsamlingen. 

Formand: Kim Torp Jensen. 

Kasserer: Per Iversen. 

Øvrige bestyrelse: 
Danny Pedersen
Lisa Eriksen 
Lars Seier. 

Suppleanter: 
Rene Gravengaard 
Morten Fogh. 

Mens generalforsamling står på varmer vi grillen op så der efter den formelle del er pølser m/brød og et par kolde øl/vand og mulighed for en omgang fodboldgolf.

Når generalforsamling er veloverstået det blevet tid til at finde Blue Fox Supports bedste fodboldgolfspiller for dem der har lyst til at prøve dette.

Det foregår som almindelig golf eller minigolf, hvor man starter fra et afmærket område på banen og så gælder det om at bruge færrest spark til at få bolden i hul.

Dette er en utrolig sjov form for golf og det kan spilles af alle uanset om man er fodboldspiller eller ej. Der er 18 huller så der er masser af chancer for at lave en Hole-in-one.

DBH bestyrelsen i Blue Fox Support.