Blue Fox Support indkalder til ordinær Generalforsamling Tirsdag den 18.Juni 2019 kl 19.00 på Kvik Hockey Arena. Generalforsamlingen afholdes i Supporter Loungen.

Dagens program: 

Kl. 19.00 ordinær generalforsamling. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af formandens beretning. 

3. Fremlæggelse, samt godkendelse af det revideret regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg af formand:  (lige år) 

6. Valg af kasserer: På valg er: Per Iversen (modtager genvalg) 

7. Valg af øvrige bestyrelse. På valg er: Danny Pedersen (modtager genvalg) 

8. Valg af suppleanter. På valg er: Maj-Britt Christina Jakobsen (modtager ikke genvalg) 

9. Valg af 2 revisorer, samt 1 suppleant. 10. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Kim Torp Jensen i hænde senest tirsdag D 11. juni 2019 på mail Kimtorpjensen@hotmail.com 

Mens generalforsamling står på varmer vi grillen op så der efter den formelle del er pølser m/brød og et par kolde øl/vand. 

Hvis du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen, er du selvfølgelig også velkommen til dette. 

For god ordens skyld nævner vi lige bestyrelsen som den ser ud inden generalforsamlingen. 

Formand: Kim Torp Jensen. 

Kasser: Per Iversen 

Øvrige bestyrelse: Danny Pedersen; Lisa Eriksen; Jess Tang Lassen

Suppleanter: Maj-Britt Christina Jakobsen; Lars Seier 

DBH Bestyrelsen i Blue Fox Support.